home

home

home

home

Werkwijze MPOadvies

Als u behoefte heeft aan tijdelijke deskundigheid op het gebied van Personeel & Organisatie, dan biedt MPOadvies dé oplossing.

U zoekt bijvoorbeeld vervanging voor uw HR manager die met zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof gaat of uw P&O adviseur neemt een sabbatical. Of u heeft behoefte aan tijdelijke ondersteuning bij P&O trajecten als fusie, reorganisatie of expertise voor specifieke P&O projecten zoals het opzetten van een beoordelingssystematiek, het introduceren van competentie-management, inrichten van verzuimmanagement of het opstellen van een opleidingsplan.

In een uitgebreid kennismakingsgesprek bespreken wij uw organisatie en vraagstelling. Daarna volgt een schriftelijk voorstel over de wijze tot invulling van uw vraag door MPOadvies. Dit voorstel is tevens de offerte, die u samen met de algemene voorwaarden krijgt toegestuurd. Na akkoord ontvangt u een opdrachtbevestiging met de concrete afspraken.

In-, door- en uitstroom

Competentiemanagement
Verlof

Beoordeling
Opleiding en training

Teamwork
Verzuimmanagement
Beloning

Visie, missie, doelstelling

Persoonlijke ontwikkeling

Marjan Pappot
Personeel & Organisatie advies
Jane Addamslaan 48, 1187 DA AMSTELVEEN
telefoon: (06) 112 82 488

marjan@MPOadvies.nl